Redakcja

Magazyn „Mój Przedszkolak”

ul. Polska 13, 60-595 Poznań
www.mojprzedszkolak.pl
redakcja@mojprzedszkolak.pl


 

Redaktor Naczelny
Anna Ledzion
anna.ledzion@forum-media.pl

 

Koordynacja projektu
Agnieszka Szulc
Agnieszka.Szulc@forum-media.pl

 

Reklama
Ewa Mokrzycka, 61 66 83 103
ewa.mokrzycka@forum-media.pl

 

Infolinia
tel: 0 801 88 44 22; 61 66 55 800

 

Projekt graficzny / DTP: Yezioro

Druk: ORTIS

Nakład: 180.000 egzemplarzy

Serwis zdjęciowy: Dreamstime


Wydawca FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o.
KRS: Nr 0000037307
Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS
NIP: 781-15-51-223 REGON: 631046924
Konto: Bank PeKaO S.A. 51 1240 6609 1111 0000 4932 7322

Dyrektor: Magdalena Balanicka
Rok założenia: 1997
Wysokość kapitału zakładowego: 300 000 PLN