Redakcja

Magazyn „Mój Przedszkolak”

ul. Polska 13, 60-595 Poznań
www.mojprzedszkolak.pl
redakcja@mojprzedszkolak.pl


 

Redaktor Naczelny
Paulina Florczyk
paulina.florczyk@forum-media.pl

tel. 61 66 83 192
kom. 536 748 237

 

Koordynator wydawniczy i nadzór graficzny
Agnieszka Szulc
agnieszka.szulc@forum-media.pl

tel. 61 66 55 862

 

Reklama
Dorota Kałwińska
dorota.kalwinska@forum-media.pl

tel. 61 62 87 021
kom. 536 807 713

 

Infolinia
tel: 0 801 88 44 22; 61 66 55 800

 

Projekt graficzny / DTP: Yezioro

Druk: ORTIS

Nakład: 180.000 egzemplarzy

Serwis zdjęciowy: Dreamstime


Wydawca FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o.
KRS: Nr 0000037307
Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS
NIP: 781-15-51-223 REGON: 631046924
Konto: Bank PeKaO S.A. 51 1240 6609 1111 0000 4932 7322

Dyrektor: Magdalena Balanicka
Rok założenia: 1997
Wysokość kapitału zakładowego: 300 000 PLN