Dobry Rodzic – Dobry Start

fdn dobry rodzic

Kampania Dobry Rodzic- Dobry Start przygotowana została przez Fundację Dzieci Niczyje i skierowana jest do rodziców dzieci w wieku od 0 do 6 lat. Głównym celem programu jest wsparcie rodziców w trudnościach wychowawczych oraz ochrona dzieci przed krzywdzeniem. W ramach wsparcia rodzice korzystać mogą m.in. ze spotkań edukacyjnych, warsztatów umiejętności wychowawczych czy pomocy psychologicznej i terapii. Oferta skierowana jest do rodziców z Warszawy i okolic.

 

Program Dobry Rodzic – Dobry Start. Profilaktyka Krzywdzenia Małych Dzieci ma na celu ochronę  najmłodszych dzieci przed krzywdzeniem. Działa od 2007 roku i wciąż poszerza swoją ofertę. Początkowo obejmował ofertą wsparcia rodziny spodziewające się dziecka oraz rodziny z dzieckiem do lat 3. Aktualnie program skierowany jest do rodziców z dziećmi z grupy od 0 do 6 lat, zwłaszcza do rodzin przeżywających trudności wychowawcze lub rodzin, w których wystąpił problem krzywdzenia.

W ramach oferowanego rodzicom i dzieciom wsparcia specjaliści FDN udzielają konsultacji indywidualnych oraz organizująwarsztaty umiejętności wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne, wspólne zabawy z dziećmi, wyjazdy terapeutyczno-edukacyjne.

W działania programu „Dobry Rodzic – Dobry Start” wpisuje się również projekt Wolontariusz w Rodzinie, którego głównym celem jest wsparcie rodziców małych dzieci w pokonaniu trudności związanych z wychowaniem dzieci. Projekt jest realizowany wśród rodzin z terenu Warszawy. Wsparcie rodzinom udzielane jest przez przeszkolonych wolontariuszy, którzy sami są rodzicami. Główną ideą projektu jest wymiana doświadczeń i wiedzy między rodzicami. Dzięki współpracy z Urzędem m.st. Warszawy, urzędami dzielnic, ośrodkami pomocy społecznej, zakładami opieki zdrowotnej, szpitalami położniczymi oraz żłobkami, rodzice małych dzieci, mieszkające w Warszawie, mogą skorzystać z bogatej oferty edukacyjnej: ulotek, broszur poświęconych promowaniu pozytywnego rodzicielstwa oraz artykułów zamieszczonych na stronie interenetowej, dotyczących opieki i wychowania małych dzieci. Program „Dobry Rodzic – Dobry Start” zakłada również prowadzenie szkoleń dla profesjonalistów (pracowników socjalnych, pielęgniarek i położnych, lekarzy, psychologów, policjantów, kuratorów, pracowników żłobków i innych) na temat ochrony małych dzieci przed krzywdzeniem. W ramach programu na terenie Warszawy koordynowany jest Lokalny System Profilaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci. Zakłada on ścisłą współpracę z instytucjami ochrony zdrowia, ośrodkami pomocy społecznej, żłobkami oraz innymi instytucjami, mającymi kontakt z małymi dziećmi. System działa już w 16 dzielnicach. Docelowo ma objąć swoim zasięgiem całą Warszawę. Pracownicy programu wspomagają również i konsultują działania profesjonalistów zajmujących się ochroną dzieci przed krzywdzeniem. Prowadzą szkolenia i superwizje.

Program realizowany jest pod honorowym patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Zdrowia.

 

 

Szczegóły znajdziesz tutaj

O Autorze

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany