Pisanie i czytanie to procesy skomplikowanych czynności. Dziecko musi prawidłowo spostrzegać i zapamiętać graficzny obraz poszczególnych liter, a także rozpoznawać dźwięki wchodzące w skład wyrazu.

Poza tym powinno mieć sprawną rękę by umieć zapisać litery w liniaturze. Bardzo ważna jest też  prawidłowa artykulacja. Jednym słowem aby dziecko nie miało problemów z nauką czytania i pisania, powinno mieć prawidłowo ukształtowaną orientację przestrzenną, percepcję wzrokową i słuchową, sprawność grafomotoryczną oraz prawidłową artykulację. Ćwiczenie tychże funkcji może odbywać się w czasie zajęć przedszkolnych, jak i w domu- podczas codziennych zabaw.

 

Ćwiczenia dużej motoryki

Ćwiczenia dużej motoryki, które przygotowują do rozwijania sprawności manualnej:

 • zabawy i ćwiczenia kształtujące orientację w schemacie ciała; szereg ćwiczeń z tego działu znaleźć można w poprzednim numerze „Doradcy”);
 • chodzenie wzdłuż linii narysowanej kredą na podłodze;
 • chodzenie bokiem i tyłem;
 • skakanie na dwóch i na jednej nodze, wskakiwanie do kółka, podskakiwanie;
 • zabawy z piłką (toczenie piłki po podłodze, strzelanie do bramki, podrzuty, chwyt rękami w leżeniu na podłodze, dmuchanie w parach na piłkę).

 

Ćwiczenia małej motoryki

Ćwiczenia małej motoryki, które usprawniają palce i dłoń:

 • ćwiczenia dłoni – wymachy, krążenia, uderzenia, pocierania, otwierania, zamykania;
 • zabawa w pociągi – ruch rąk naśladuje obroty kół, przy okazji można poćwiczyć artykulację;
 • zabawa w gotowanie obiadu – naśladowanie wałkowania ciasta, mieszania gęstej zupy, kręcenia kranem, ubijania piany;
 • wszelkie ćwiczenia na kartkach (łączenie kropek, kalkowanie itp.) z zachowaniem porządku od lewej do prawej.

 

Ćwiczenia percepcji wzrokowej

Ćwiczenia percepcji wzrokowej mające na celu ćwiczenie spostrzegania wzrokowego oraz analizy i syntezy wzrokowej:

 • dobieranie par obrazków;
 • odnajdowanie szczegółów na obrazkach;
 • składanie części z obrazka.

 

Ćwiczenia percepcji słuchowej

Ćwiczenia percepcji słuchowej mające na celu udoskonalanie słuchu fonemowego:

 • rozpoznawanie głosów zwierząt, instrumentów;
 • powtarzanie rytmu wystukiwanego przez inną osobę;
 • dzielenie wyrazów na sylaby;
 • słuchanie tekstów, odpowiadanie na pytania;
 • recytowanie wierszy, śpiewanie piosenek.

 

Rozbudzanie zainteresowań

Rozbudzanie zainteresowań książką oraz wprowadzenie w świat liter:

 • wizyty w bibliotece;
 • wspólne czytanie bajek z nauczycielką oraz rodzicami;
 • wykorzystywanie czasopism dziecięcych i bajek w pracy z dziećmi (np. częste sięganie po książki nie tylko w celach relaksacyjnych, ale i edukacyjnych);
 • czytanie wraz z dziećmi książek z dużymi literami i obrazkami – dzieci uczestniczą w procesie czytania, zastępując obrazek słowem;
 • zapoznanie przedszkolaka z obrazem graficznym jego imienia oraz innych często używanych przedmiotów (np. stół, krzesło – elementy globalnego czytania);
 • dostrzeganie podobieństw i różnic w wyglądzie liter, imion kolegów.

 

Anna Kordzińska-Grabowska

 

 

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany