Jak wspierać dziecko w przypadku braku sympatii ze strony rówieśników?

Temat numeru

Relacje rówieśnicze mają istotne znaczenie w życiu nawet bardzo małych dzieci. Utrzymywanie takich relacji może przynieść wiele korzyści. Dzięki kontaktom z rówieśnikami dzieci mogą nabywać kluczowe umiejętności społeczno-emocjonalne. Uczą się między innymi współpracy z innymi, a także komunikacji, w tym słuchania. Nabywają umiejętności zarówno rozwiązywania problemów, jak i poszukiwania oraz ofiarowania pomocy drugiej osobie.

Relacje z rówieśnikami wspomagają także naukę podejmowania decyzji. Badanie naukowe zespołu Belindy Platt z 2013 r. i obserwacje prowadzone wśród dzieci wskazują, że akceptacja ze strony rówieśników we wczesnym dzieciństwie jest związana również z lepszymi osiągnięciami w nauce, przystosowaniem się dziecka do szkoły, a nawet dobrostanem psychicznym w dorosłym życiu. Z drugiej strony dzieci w sytuacji okazywanego braku sympatii przez kolegów mogą nie potrafić sobie same poradzić, a wręcz może się zdarzyć, że staną się bezradne wobec występujących wobec nich zachowań.
Relacje rówieśnicze są ważne w życiu dziecka, jednak warto pamiętać, że jako opiekunowie możemy dziecko wspomóc w taki sposób, aby brak sympatii ze strony rówieśników nie wpłynął tak znacząco na jego samoocenę. Wspieranie u dziecka poczucia własnej wartości czy samoakceptacji może być dla dziecka czynnikiem obronnym, gdy rówieśnicy okażą mu brak sympatii. Dzieci będąc przekonane o swojej wartości, akceptują siebie takimi, jakie są, dzięki czemu nie czują potrzeby, aby udawać kogoś innego, by zaimponować kolegom i koleżankom. W związku z tym na co dzień warto budować poczucie własnej wartości oraz wspierać proces samoakceptacji u dziecka, między innymi poprzez akceptację dziecka takim, jakie jest. Ważne jest też wspieranie go w podejmowaniu własnych decyzji (adekwatnych do wieku), docenianie zarówno jego indywidualności, jak i odrębności, a także uznawanie pojawiających się uczuć. W momencie gdy rówieśnicy okazują dziecku brak sympatii, opanowanie emocji przez dziecko i ich zrozumienie może być kluczowe. Dlatego warto również ćwiczyć na co dzień 
uważność. 
Dzięki treningowi uważności możemy w większym stopniu zaakceptować samego siebie. Ćwiczenia wyciszające, skupiające się na oddechu, na odczuciach płynących z ciała oraz na obserwowaniu własnych emocji w różnych sytuacjach wspomogą redukcję stresu, samoregulację emocjonalną, a w konsekwencji mogą także zwiększyć odporność na sytuacje trudne. 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI