Zagubione w milczeniu - Ogólnopolska Konferencja

Mutyzm wybiórczy i inne zaburzenia lękowe u dzieci.

Mój Przedszkolak poleca

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji „Zagubione w milczeniu. Mutyzm wybiórczy i inne zaburzenia lękowe u dzieci. Objawy, diagnoza oraz terapia”, która odbędzie się 30 listopada 2018 r. w Krakowie, w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego (al. 29 Listopada 46). Program konferencji opiera się na trzech sesjach: I sesja będzie miała charakter naukowy, w II głos zabiorą terapeuci, w III sesji natomiast w imieniu dzieci z rozmaitymi zaburzeniami lękowymi przemówią ich rodzice i opiekunowie. Do udziału w konferencji zaprosiliśmy wielu znanych i cenionych specjalistów z zakresu problematyki MW oraz zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży.

 

Program:

 8.00–9.00 – Rejestracja Uczestników

 9.00–9.30 – Uroczyste otwarcie Konferencji

Sesja I – 9.30–11.00

 • Rozpoznanie mutyzmu u dzieci – kryteria diagnozy różnicowej – prof. UMCS dr hab. Jolanta Panasiuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • Wykład dr Barbary Winczury (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Pedagogiki, Zakład Edukacji Osób z Niepełnosprawnością)
 • Bunt i lęk. Osobowościowe i sytuacyjne uwarunkowania niemówienia u dzieci oraz adolescentów – prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
 • dyskusja

11.00–11.45 – Przerwa kawowa

Sesja II – 11.45–13.30

 • Mutyzm i zaburzenia lękowe – kryteria diagnostyczne – lek. med. ord. Joanna Boroń-Zyss (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, ord. Oddziału Psychiatrii Dzieci i Psychiatrycznego Dziennego Pobytu)
 • Rola nauczyciela w procesie diagnostyczno-terapeutycznym dziecka z mutyzmem wybiórczym – mgr Monika Cabała (Poradnia Logopedyczna 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ)
 • Uczeń dwujęzyczny z MW na lekcjach języka polskiego – okiem nauczyciela-logopedy. Studium przypadku – mgr Barbara Jedynak (gabinet Logopeda w Twoim domu)
 • Studium przypadku dziecka z mutyzmem wybiórczym w wieku przedszkolnym – mgr Alicja Iwanowska (Gabinet Logopedyczny „MigaMiś”)
 • dyskusja

13.30–14.30 – Obiad

Sesja III – 14.30–16.00

 • Dziecko po drugiej stronie lęku – Anna Strzelecka (mama trzech dziewczynek, w tym jednej, która pokonała mutyzm wybiórczy, Irlandia)
 • W pogoni za empatią, w zderzeniu z niezrozumieniem – Anna Jasiołek (Prezes Fundacji „Mutyzm Wybiórczy – Reaktywacja”)
 • Rola rodzica w terapii dziecka z zaburzeniem mutyzmu wybiórczego – Elżbieta Falkowska (Prezes Stowarzyszenia „Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego”)
 • dyskusja

16.00 – Zakończenie konferencji

Koszt*:

rejestracja do 31 października – 199 zł; rodzice i studenci – 99 zł;

rejestracja do 28 listopada – 249 zł; rodzice i studenci – 125 zł;

Cena obejmuje: certyfikat uczestnictwa, materiały konferencyjne, przerwę obiadową oraz przerwę kawową.

*Rodzice dzieci z MW oraz innymi zaburzeniami lękowymi, studenci – rabat 50% – zapisy wyłącznie mailowo: kontakt@we.pl

 

Rejestracja na stronie: www.we.pl; kontakt@we.pl lub telefonicznie: tel. 537 787 249.

Patronat honorowy: Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak

Partnerzy: Fundacja „Mutyzm Wybiórczy - Reaktywacja”

Sponsorzy: Wydawnictwo Zakamarki, Wydawnictwo Adamada

Patronat medialny: Radio Kraków

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI