Ospa, wszawica, świerzb… to nie są wstydliwe słowa!

Zdrowy przedszkolak

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Śmiało rozmawiamy dla dobra dzieci” ma wielką, edukacyjną wartość. Jego celem jest budowanie świadomości w zakresie chorób wieku dziecięcego. Punktem wyjścia jest uzmysłowienie rodzicom i nauczycielom, że choroby te nie wynikają z zaniedbań w domu czy przedszkolu, ale mogą się przydarzyć każdemu dziecku w zetknięciu z szerszym środowiskiem.

Wydawać by się mogło, że skoro mamy już świadomość i wiedzę o chorobach typu świnka, ospa czy różyczka, to zakażenie świerzbowcem lub wszawicą nie będzie dla nas tematem tabu. Jednak okazuje się, że choroby te nadal bywają źródłem wstydu. Ich objawy często są ukrywane lub przemilczane, co utrudnia skuteczną walkę z nimi. 

Dlatego programowi towarzyszy maksyma – „im wcześniej, tym lepiej”. Musimy zdać sobie sprawę, jak ważny dla całej społeczności przedszkolnej jest dialog między rodzicami a wychowawcami. Warto stać się bardziej wyczulonym na pewne symptomy i nie zwlekać z wzajemnym informowaniem się o zagrożeniu. Dlatego tak ważna jest nasza wiedza na temat przyczyn, objawów i przebiegu chorób wieku przedszkolnego. Teraz możemy też dowiedzieć się więcej o sposobach postępowania i o łagodzeniu tak uciążliwych dla naszych maluchów dolegliwości.

Równie ważnym elementem programu jest budowanie wśród dzieci zaufania do wychowawców oraz lekarzy, aby w przypadku zachorowania bez wstydu i strachu informowały o swoich dolegliwościach oraz chętniej stosowały się do zaleceń medycznych. 

W tym przypadku najskuteczniejsza jest nauka przez zabawę. Dlatego na nasze maluchy czeka wiele ciekawych gier i zabaw, a także nagroda – każde dziecko otrzyma dyplom i możliwość stworzenia wraz z rodzicem na stronie programu personalizowanej książeczki z nim samym w roli głównej. W bajce znajdzie się również Śmiałek – nasz bohater od zadań specjalnych, który towarzyszyć będzie naszym dzieciom przez cały czas trwania programu. 

Dla przedszkoli natomiast przewidziany jest konkurs „Śmiali w chorobie”. Do zdobycia będą nagrody pieniężne o łącznej wartości 24 000 zł. Zdobyte środki przedszkole będzie mogło przeznaczyć na organizację aktywności ruchowych dla przedszkolaków, np.: wyposażenie sali sportowej, placów zabaw lub organizowanie eventów sportowych. 

Korzyści z programu jest wiele, ale przede wszystkim chodzi w nim o dobro naszych maluchów. Warto więc zainicjować przystąpienie do programu w przedszkolu, do którego chodzi nasz maluszek. Rejestracja placówek rozpocznie się już 1 września i potrwa do 30 listopada 2018 r. Przedszkole może zgłosić dyrekcja placówki przez stronę smialorozmawiamy.pl.

Pierwszych 500 placówek otrzyma pakiet drukowanych materiałów (plakat, foldery dla rodziców, foldery dla nauczycieli, scenariusze lekcji oraz karty pracy z podziałem na grupy wiekowe). Pozostałe przedszkola otrzymają wszystkie te materiały w wersji elektronicznej. 

Zatem śmiało zgłaszajmy przedszkola – dla dobra i zdrowia naszych dzieci.

Patronat honorowy nad Programem objęły: Fundacja Rozwoju Pediatrii oraz Fundacja Edukacji Medycznej, Promocji Zdrowia, Sztuki i Kultury ARS MEDICA. Partnerem merytorycznym programu jest „Dermatologia Dziecięca”. Sponsorem i inicjatorem Programu jest Alvogen Pharma Sp. z o.o. Więcej o programie na: smialorozmawiamy.pl
 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI